Beceriksizler Kendilerini Neden Becerikli Sanırlar?

Bu konuda kafalar biraz karışacak. Belki de okurken ben ne okuyorum diyeceksiniz. Bir arkadaşımdan gelen brifingler doğrultusunda hazırladığım bu yazıyı okuyanlar yazının sonunda ne demek istediğimi anlayacaklardır. Benim gibi anlayışlı birine göre biraz ağır bir eleştiri oldu belki de. Ama ara sıra eleştirmek te gerekebilir.

Beceri, yetenek, kabiliyet, kapasite adına ne derseniz deyin bu kavramlar bir kimsenin bir konuyu anlama, yapabilme ve yerine getirebilme niteliğini, istidadını tanımlar.

Bu kavramlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kimi insan çok becerikli iken kimi insan da o derece beceriksiz olabiliyor. Burada önemli olan nokta kişiler kendi yeteneklerinin ne kadar farkındalar? Kendilerini değerlendirme noktasında ne kadar objektif olabiliyorlar? Bu tarz soruları çoğaltabiliriz. Fakat biz çevremize baktığımızda insanların canını sıkan, acıtan ve sinir eden kişilerin cehaletlerini görmeden kendilerini sürekli ön plana atmaları ve kendilerini övme, övdürtme çabalarının yattığını görürüz. Oysa konunun uzman doktorları insanların kendilerini öz eleştiri noktasında zayıf bulduklarını yani kendilerini değerlendirmelerinde kötü performans sergilediğini ifade etmektedirler.

Konuyu daha da açacak olursak Psikolog doktorlar, insanların kendi beceriksizliklerini ve başarısızlıklarını olabildiğince görmezden geldiklerini öne sürmektedirler. Birçok konuda kendilerini öne çıkarmaktalar ve bilgili bilgisiz her konuya girmektedirler. Amaç kendilerini övecek bir insan grubuna sahip olmak ve kendini alkışlatmaktır. Oysa çoğu konuda beceriksiz ve başarısız olan bu kişiler kendilerini göklere çıkararak övmeleri veya övdürtmeye çalışmaları bu denli sinir bozucu olmalarının sebebi de görülebilir.

Kapasite Eksikliği ve Kendini Gerçekleştirme Çabaları

Beceriksizlik konusunda çığır açmış insanların birçok konuda eksik yanlarını görmezden gelmeleri ve özellikle kapasite seviyelerini bilememesi, zihinsel olarak ta seviye bakımından yoksunluklarının bilincinde olmamaları gibi sorunlar onların başlıca eksik yanlarıdır. Bu insanlar bu yanlarını çoğu zaman ortaya koymadan yani fark ettirmeden her şeyi bilmiş edalarıyla insanlar arasında boy gösterir. Oysa sonuç son derece kötüdür ve kişilerin sinir etmekten başka bir işe yaramamaktadır. Asıl amaç burada yukarıda da söz edildiği gibi kendilerini ön plana çıkarmak ve alkışlatmaktır. Unutmamak gerekir ki, kaliteli insanın kendini alkışlatma ve övdürmesine gerek yoktur. Zaten çevresi onu takdir edecektir.

Beceriksizlik seviyesi çok yüksek.

İğneyi Kendinize Çuvaldızı Başkasına Batırın

İnsanlardaki yetenek seviyesi artıkça kişinin kendini bilmesi de o derece artmaktadır. Diğer yandan kişinin beceri seviyesi düştükçe kendini bilmesi de o derece düşük olmaktadır. Yetenek seviyesi yüksek olan insanların performansı yüksek olurken yetenek seviyesi düşük olan insanların performansı da zayıf olmaktadır. Bu sonuçta gösteriyor ki, beceri seviyesi yüksek olan insanların kendi durumlarının farkında olma hallerinde sürekli gelişme kaydedildiği söylenebilir.

Ayrıca “bu beceriksiz biri ve hiçbir şeyin farkında bile değil” gibi diyalogların gerçek hayatta da var olduğunu ve hatta çevremizde insanlar arasında da sık sık dile getirilen bir durum olduğu herkesin malumudur.

Sonuç itibariyle, beceriksizler kendilerini neden becerikli sanırlar? Sorusunun cevabı kişilerin kendi kapasite seviyelerini bilmeden bilgisizce toplumda boy gösterip, kendini gerçekleştirme ve övdürtme düşüncesinin yatmasıdır. Oysa toplumda yaşayan bireyler olarak beceriksizlerimizin ve cehaletimizin farkında olmadan övünçle, gururla ve yüksek bir başla dolaşıyor olma durumuna düşmemek adına, çevremizdeki kişilerde bu özellikler var mı yok mu diye araştırmaya koyulmadan evvel, dönüp kendimizi araştırmak ve yoklamakta büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırın ki ilk önce sizin canınız biraz yansın. Yoksa sürekli başkalarının canını yakar ve onları sinir edersiniz. Bu durum da sizin sürekli yalnız kalmanıza neden olur. Her daim kendinizi geliştirerek ve kendinizin farkında olarak geri kalan hayatınızı kaliteli yaşayabilir ve etrafınıza sizi seven ve öven, alkışlayan insanlara sahip olabilirsiniz. Tüm bunlara aslında daha çok kendini beğenmişlik diyebiliriz. Ama tabi bu da insanın doğasında var. Burada tek ayrım noktası farkındalıktır.

 

Paylaş