Çevre Bilimi Nedir? Tanımı

Bugün bir yerde okuduğum yazı, bende çevre bilimine karşı bir ilgi uyandırdı. Bunun üzerine çevre bilimi üzerine bazı Türkçe ve İngilizce kaynaklardan araştırma yaptım. Sonucunda da böyle bir makale yazdım. Belki bu yazı sizin de bu konuya karşı ilginizi uyandırabilir.

Çevre bilimi, doğanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik bileşenleri arasındaki etkileşimin incelenmesidir. Bu nedenle, çok disiplinli bir bilimdir; jeoloji, hidroloji, toprak bilimleri, bitki fizyolojisi ve ekoloji gibi birçok disiplini içerir. Çevre bilimcileri birden fazla disiplinde eğitim alabilir; örneğin, bir jeokimyacı hem jeoloji hem de kimya alanında uzmanlığa sahiptir. Çoğu zaman, çevre bilimcilerin çalışmalarının çok disiplinli doğası, tamamlayıcı araştırma alanlarındaki diğer bilim insanlarıyla geliştirdikleri işbirliklerinden gelir.

Bir Problem Çözme Bilimi

Çevre bilim insanları nadiren sadece doğal sistemleri incelerler, genelde uğraştıkları şey, çevre ile olan etkileşimlerimizden kaynaklanan problemleri çözmeye çalışmaktır. Normalde çevre bilimcileri tarafından alınan temel yaklaşım ilk önce bir sorunu tespit etmek ve kapsamını değerlendirmek için veri kullanmayı içerir. Konuyla ilgili çözümler daha sonra tasarlanır ve uygulanır. Son olarak, sorunun çözülüp çözülmediğini belirlemek için izleme yapılır. Çevre bilimcilerin dahil olabileceği bazı proje türlerine örnekler:

  • Devlet mülkü olarak etiketlenmiş terk edilmiş bir petrol rafinerisinde temizlik çabalarını koordine etmek, kirlilik sorununun kapsamını belirlemek ve bir restorasyon planı oluşturmak.
  • Küresel iklim değişikliğinin ve deniz seviyesindeki yükselişin bir kıyı körfezi sistemi üzerindeki etkilerini tahmin etmek ve kıyı sulak alanlarına, kıyı mülklerine, kamu altyapısına verebileceği zararları sınırlamak için çözümler bulmakta yardımcı olmak.
  • Bir hükumetin araç filosunun yöneticilerine, karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda adımlar atmaları konusunda yardım etmek.

  • Yapılacak bir marketten gelen tortu kirliliğini en aza indirgemelerine yardımcı olmak için bir inşaat ekibine danışmanlık yapmak.

Nicel Bir Bilim

Bir tarım alanının durumunu, bir hayvan popülasyonunun sağlığını veya çoğu bilimsel yaklaşımın akışının kalitesini değerlendirmek için kapsamlı veri toplanması gerekir. Bu verinin daha sonra tanımlayıcı bir istatistik grubuyla özetlenmesi, ardından belirli bir hipotezin desteklenip desteklenmediğini doğrulamak için kullanılması gerekir. Bu tür bir hipotez testi, karmaşık istatistiksel araçlar gerektirir. Eğitimli istatistikçiler, genellikle büyük araştırma ekiplerinin bir parçası olarak karışık istatistiklerle o ekiplere destek olur.

Diğer model türleri genellikle çevre bilimcileri tarafından kullanılır. Örneğin, hidrolojik modeller yeraltı suyu akışını ve dökülen kirleticilerin yayılımını anlamaya yardımcı olur ve coğrafi bilgi sisteminde uygulanan mekansal modeller uzak bölgelerde orman tahribatı ve habitat parçalanmasını izlemeye yardımcı olur.Paylaş