İçinde Bulunduğumuz Gruplarda Sahip Olduğumuz Roller

Hayatımızda içerisinde bulunduğumuz sosyal gruplar vardır. Bunlar her zaman hayatımızda kalan gruplar olabildiği gibi zaman zaman ortaya çıkan gruplar da olabilir. Her birey bulunduğu grupta belirli bir role sahiptir. Bu roller grup içerisindeki bize düşen sorumluluğu belirler ve kimliğimizi oluşturur. İnsanlar hayatı boyunca çeşitli grupların içinde yer alırlar fakat ilk rol aldığı grup ailedir. Anne baba rolünde olan birey çocuklarına bakmak ve evi geçindirmek gibi sorumluluklarını yerine getirir. Öğrenci rolünde olan birey ödevini yapmak ve okula gitmek sorumluluklarını gerçekleştirmek zorundadır. Aksi halde toplumdaki bireyler rollerinin gerekliliklerini üstlenmediğinden karmaşa yaşanabilir.

İnsanların hayatı boyunca içinde bulunduğu gruplar genellikle aile, toplum ve okuldur. Her bireyin birden fazla grupta yer aldığı düşünülürse her grupta farklı roller üstleniriz. Herhangi bir gruba üye olan bireyin üstlendiği rollerle beraber ailede, okulda vb. gruplarda sorumluluklar da farklılaşır. Öğrenciler için okula vaktinde gitmek, ödevlerini zamanında yapmak rolün getirdiği sorumluluklarken bu sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenci rolünde başarısız olur. Başarılı ve sorumluluk sahibi bir birey olmak için haklarımızı bilerek rollerin getirdiği sorumlulukların arkasında durmalıyız. Sorumluluklarını yerine getiren bir bireyin güven duygusunda artış, karşılıklı ilişkilerin güçlenmesi, sorumluluk duygusunun daha da gelişmesi, kişiliği de geliştirerek sosyal bakımdan olumlu ilişkileri de beraberinde getirir. Sorumluluk sahibi insanların oluşturduğu toplumlar uyumlu yaşayabilir, o toplumun refah düzeyinde artış meydana gelir.

Paylaş