Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Fark Nedir?

Liderlik Nedir? Yöneticilik nedir?

“Lider” ve “yönetici” kelimeleri, iş dünyasında en yaygın kullanılan kelimeler arasındadır ve sıklıkla birbirlerinin yerine kullanılır. Fakat bu terimlerin gerçekte ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi?

Yöneticiler Ne Yapar?

Yönetici, yönetimin dört önemli işlevini yerine getirme sorumluluğuna sahip bir kuruluşun üyesidir; planlama, organize etme, önderlik etme ve kontrol etme. Fakat tüm yöneticiler lider mi?

Çoğu yönetici lider olma eğilimindedir. Ancak lider olabilmek için iletişim, motivasyon, ilham, rehberlik sağlama ve çalışanları daha yüksek bir verimlilik seviyesine yükselmeye teşvik etme gibi yönetimin liderlik sorumluluklarını yeterince yerine getirmeleri gerekir.

Ne yazık ki, tüm yöneticiler lider değildir. Bazı yöneticiler düşük liderlik özelliklerine sahiptir ve çalışanlar yöneticilerinden gelen emirlere uymaktadırlar. Çünkü isteseler de istemeseler de yöneticinin dediklerini yapmak zorundadırlar.

Astlar, yöneticileri meslek unvanı veya isimlerinin bir sonucu olarak takip eder. Bir yöneticinin ana odağı kurumsal amaç ve hedeflere ulaşmaktır. Ancak genellikle çok fazla dikkate almazlar. Yöneticiler eylemlerinden ve astlarının eylemlerinden sorumlu tutulur. Unvan ile birlikte çalışanların performanslarına ve davranışlarına göre terfi etme, işe alma, ateşleme, disiplin veya ödüllendirme yetkisine sahiptirler.

Liderler Ne Yapar?

Yönetim ve liderlik arasındaki temel fark, liderlerin mutlaka bir yönetim pozisyonuna sahip olmaları ya da işgal etmemeleridir. Basitçe söylemek gerekirse, lider kuruluşta otorite figürü olmak zorunda değildir, bir lider herhangi biri olabilir.

Yöneticilerden farklı olarak, liderler kişilikleri, davranışları ve inançları nedeniyle takip edilir. Bir lider kişisel olarak görevlere ve projelere yatırım yapar ve iş için yüksek tutku seviyesini gösterir. Liderler takipçilerinin başarısına büyük ilgi duyar, hedeflerine ulaşmalarını sağlar. Bunlar mutlaka kurumsal hedefler olmak zorunda değil.

Bir liderin takipçileri üzerinde sahip olduğu her zaman elle tutulur veya resmi bir güç yoktur. Geçici güç bir lidere verilir ve liderin takipçilerine sürekli ilham verme ve motive etme yeteneğine bağlı olarak şartlı olabilir.

Astların, yöneticinin emirlerine uyması gerekirken, liderlik söz konusu olduğunda takip etmek isteğe bağlıdır. Liderlik, çalışanlar arasında ilham ve güven üzerinde çalışır. Liderini takip etmek isteyenler istedikleri zaman durabilirler. Genel olarak, liderler statükoya meydan okuyan insanlardır. Liderlik değişime duyarlı, vizyon sahibi, çevik, yaratıcı ve uyarlanabilirdir.

Bir Yöneticinin Sahip Olduğu Özellikler Nelerdir?

Aşağıda bir yöneticinin dört önemli özelliği bulunmaktadır.

  1. Bir Vizyon gerçekleştirme yeteneği: Yöneticiler stratejik bir vizyon geliştirir ve ekibinin takip etmesi için onu bir yol haritasına böler.
  2. Yönlendirme Yeteneği: Yöneticiler, gerekli kaynakları gözden geçirirken ve yol boyunca değişiklik yapması gerekenleri öngörürken, günlük çabalardan sorumludurlar.
  3. Süreç Yönetimi: Yöneticiler çalışma kuralları, süreçler, standartlar ve işletme prosedürleri oluşturma yetkisine sahiptir.
  4. Odaklı Kişiler: Sorumlu oldukları kişilerin ihtiyaçlarını karşıladığı ve gereksinimlerini karşıladığı bilinmektedir; onları dinlemek, belli başlı kararlara dahil etmek ve artan üretkenliğe katkıda bulunmak için makul değişiklik taleplerini yerine getirmek.

Bir Liderin Sahip Olduğu Özellikler Nelerdir?

Aşağıda bir liderin beş önemli özelliği bulunmaktadır.

  1. Vizyon: Bir lider nerede durduklarını, nereye gitmek istediklerini ve ekibi gelecek bir yol ve istikamete yerleştirme eğiliminde olduklarını bilir.
  2. Dürüstlük ve Bütünlük: Liderler, kendisine inanan ve liderin belirlediği yolda yan yana yürüyen insanlara sahiptir.
  3. İlham: Liderler genellikle ilham vericidir. Bu, ekiplerinin kendi rollerini daha geniş bir bağlamda anlamalarına yardımcı olur.
  4. İletişim Becerileri: Liderler ekiplerini, hem şu anda hem de gelecekte engellerin yanı sıra neler olup bittiği hakkında bilgilendirir.
  5. Mücadele Kabiliyeti: Liderler statükoya meydan okuyanlardır. Kendilerine özgü şeyler ve problem çözme stilleri vardır, genellikle kutunun dışında düşünenlerdir.

 

 

 

Paylaş